Thursday, 3 May 2012

Nadeem Abbas - Bismillah Karan

o mara hay tey mara sai yaar tey hay
o mara hay tey mara sai yaar tey hay

kujh vi howey o sada pyar tey hay
o mara hay tey mara sai yaar tey hay

kujh vi howey o sada pyar tey hay
kyon mahiya da kyon Dholey da gila karan

mein tan lakh wari Bismillah Karan
Bismillah Karan Bismillah Karan

o mara hy ty mara yar ty hy
kch wi hwy o sada pyar ty hy

kch wi hwy o sada pyar ty hy
o mara hy ty mara yar ty hy

kch wi hwy o sada pyar ty hy
kyon mahiya da kyon Dhowly da gilo karan

mein tan lakh wari Bismillah Karan
bismillah Karan Bismillah Karan

chngay hwin yar ta har koi sarda hy
ta hu sara shor maday nal larda hy

chngay hwin yar ta har koi sarda hy
ta hu sara shor maday nal larda hy

saaday kolon wada fnkar ta hy

o mara hy ty mara yar ty hy
kch wi hwy o sada pyar ty hy

kch wi hwy o sada pyar ty hy
o mara hy ty mara yar ty hy

kch wi hwy o sada pyar ty hy
kyon mahiya da kyon Dhowly da gilo karan

mein tan lakh wari Bismillah Karan
bismillah Karan Bismillah Karan

o mara hy ty mara yar ty hy
kch wi hwy o sada pyar ty hy

kch wi hwy o sada pyar ty hy
o mara hy ty mara yar ty hy

kch wi hwy o sada pyar ty hy
kyon mahiya da kyon Dhowly da gilo karan

main tan lakh wari Bismillah Karan
bismillah Karan Bismillah Karan

bismillah Karan Bismillah Karan
bismillah Karan Bismillah Karan"

No comments:

Post a Comment